Disclaimer

Copyright

Op de fotografie, infographics en teksten van www.mldnoord.nl rust copyright. Gebruik ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf is strafbaar. Voor verzoeken tot overname van een of meerdere onderdelen van deze site kan contact opgenomen worden met de Anique Potze MLD. Anique Potze MLD beslist, in overleg met de maker, of en tegen welke condities overname eventueel wordt toegestaan.